Bocah

(Kaelih saka Anak)

Bocah (krama: laré) utawa anak iku wong utawa manungsa kang isih cilik utawa kang isih dirumati karo wong tuwa. Luwih trepé bocah iku fase antara bayi lan wong diwasa.

Bocah