Andhegan

Andhegan manawi wonten ing ngelmu karawitan punika inggih papan mandheg sekedap wonten ing tengahing gendhing utawi lagu vokal.