Antonim

Antonim inggih punika tembung ingkang gadhah teges walikan kaliyan tembung sanèsipun.[1]

Tuladha :

  • gedhé X cilik
  • gampang X angél
  • pinter X bodho
  • adhem X panas
  • tuwa X enom
  • mati X urip

Uga delengenBesut

Cathetan sukuBesut

  1. Sasangka, Sry Satriya catur Wisnu. Paramasatra Gagrag Anyar Basa Jawa. Yayasan Paramalingua. jakarta. (2001:188)