Arané tali

Arané tali sajeroning basa Jawa iku antarané:

 • Amben: Tali weteng jaran
 • Baas : Tali saka siladan papah krambil
 • Dhadhung: Tali kanggo nancang sapi
 • Dhandan: Tali kanggo nggèrèt glondhongan kayu
 • Elis: Tali kendhali
 • Goci: Tali layangan
 • Godhi: Tali gombal
 • Jala jala: Tali kanggo mbendheng kelir
 • Janget/Ulap ulap: Tali blebet garane pethèl
 • Jejet: Tali plipitan
 • Keluh: Tali ing irung sapi
 • Klanthé: Tali caping
 • Kelat : tali kanggo narik/ngrubuhake wit kang ditegor
 • Koloran/Usus usus: Tali Kathok
 • Lilit Uwi : tali kang digawé saka welat pring kang digubetaké ing siladan
 • Pluntur: Tali ing gayor kanggo nggantung gong/nyangga gamelan
 • Rut : Tali cindhak (1–2 m) kanggo naleni gawan ing pit
 • Sandhat : tali kanggo naleni pethi jenazah nalika digawa menyang kuburan
 • Salang: Tali pikulan
 • Sawed: Tali pasangan sapi
 • Sendheng: Tali gendhéwa/langkap
 • Seling : Tali saka wesi (kabel/kawat)
 • Setagèn/Sabuk/Setut: Tali weteng wong
 • Suh: Tali sapu
 • Tutus: Tali saka irat iratan pring/penjalin
 • Tampar : Tali ukuran cilik lan dawa, kanggo larikan nalika tandur utawa ngundha layangan
 • Ulur: Tali kanggo ngulukake layangan
 • Upat upat: Tali pecut
 • Uwed: Tali kanggo ngubengake gangsingan