Asèt

Asèt utawi aktiva (Akuntansi) inggih punika sumber-sumber ékonomi ingkang dikagemi perusahaan ingkang limrahipun dipunwujudaken kalebet wangun arta.