Babad iku carita rèkan (fiksi) kang dhedhasar prastawa sajarah. Tembung babad iku uga digunakaké ing kasusastran Sundha, Bali, Lombok, lan Madura. Manut Amir Rochkyatmo ing bebukané buku salin basa Babad Tanah Jawi, tembung babad asliné nduwé teges ngethok utawa nrabas alas.[1] Mula saka iku, babad ana sesambungané karo mula bukané siji panggonan kang mauné alas. Saka panggonan anyar iku banjur sumrambah dadi wong akèh kang dadi garis turun-temurun kulawarga. Panulisan babad nduwé pangajab nulis asal-usul, tuwuhing, lan sumrambahing wong-wong kang manggon ing tlatah tinamtu.[2]

Lelaku wektu agawé tembung babad dadi siji buku sastra kang magepokan marang sajarah. Irah-irahan (judhul) lakon babad bisa sesambungan uga karo caritané manungsa utawa prastawa tartamtu.

Panulisan babadBesut

Babad lumrahé tinulis ing kraton, mula ora anèh yèn kang kacipta uga prastawa-prastawa kang magepokan karo kraton. Carita kang karipta mau dicampur antarané garis turun-temurun kulawarga, mitologi,legendha, carita wong suci, ramalan, impèn, lan wangsit. Naskah iki lumrahé nganggo tembang macapat.

Amarga babad digawé ing kraton, ora anèh yèn carita babad ngagung-agungaké panguwasa. Malah ana kalané garis turun sinambungaké marang nabi-nabi utawa paraga wayang.

Manéka Warna BabadBesut

Babad ManungsaBesut

Babad PanggonanBesut

Babad PrastawaBesut

Babad liyanéBesut

Uga delengenBesut

RujukanBesut

<references>

  1. Babad Tanah Jawi, Sapardi Djoko Damono dkk, 2004, Penerbit Lontar
  2. Pengantar Sajarah Sastra Indonesia, Yudiono K.S., Grasindo