Sing diarani budaya Banyumasan iku bagianing budaya Jawa kang urip lan misuwur ing pérangan kulone Jawa Tengah. Tlatah Banyumas diwatesi tlatah Sunda ing kulon, tlatah eks keresidenan Kedu ing wétan, eks keresidenan Tegal ing lor lan sagara kidul. Cacah Banyumas nganggo salah sijining dhialek Jawa kang bedha banget karo basa Jawa kang baku. Logate lucu tur medhok, luwih medhok tinimbang cara Sala'an lan Yogja-an. Saliyané iku, ukara-ukara basa Jawa Banyumas uga tansah duwé unsur Jawa Kina kang ora dienggo manèh ing basa Jawa liyané.

Mangga Pirsani

besut

Pranala Liya

besut