Basa Buyang

Basa Buyang iku salah sawijining basa Kradhay sing kocap ing kabupatèn Guangnan lan Funing, Propinsi Yunnan, RRC. Basa iki sanadyan sithik cacahing pamocape, kanggep wigati kanggo mbaliwangun basawangsa Awstro-Thay. Amarga, basa iki mbedani ana ing basawangsa Kradhay. Basa iki nglestarèkaké oyot dwiwanda sing dadi pligene basa Awstronesiyah. Tuladhane ya iku tembung /matɛ́/ "mati", /matá/ "mata", /qaðù/ "sirah (gulu)", lan /maðû/ "wolu".

Buyang
Baha [pāhā], Boux-yaeŋz[1]
AsalCina
LaladanYunnan
Panyatur asli
2,772 (tanpa surya)
Kodhe basa
ISO 639-3Rupa-rupa:
yzg – E'ma Buyang
yln – Langnian Buyang
yha – Baha Buyang

RujukanBesut

  1. David Holm : Killing a Buffalo for the Ancestors. Southeast Asia Publications, Northern Illinois University, Dekalb, 2003. p. 15, fn. 36

WacanBesut

  • Li, J. (1999). Studies in the Buyang Language. Beijing: Central University for Nationalities Press.
  • Li, J., & Luo, Y. (2006). Notes on Paha Buyang. Linguistics of the Tibeto-Burman Area, Vol. 29, No. 1, p. 1-40.
  • Li, J., & Zhou, G. (1998). Diachronic evolution of initial consonants in Buyang. MON-KHMER STUDIES 28:115-135. http://www.lc.mahidol.ac.th/Documents/Publication/MKS/28/li1998diachronic.pdf (pdf)
  • Liang Min. (1990). The Buyang Language, Kadai 2:13-21.