Basa Melayu Panai

Basa Melayu Panai atawa Basa Melayu dhialèk Panai ya iku basa sing dicaturaké ning wewengkon Kacamatan Panai Tengah lan Kacamatan Panai Hilir, Kabupatèn Labuhanbatu, Sumatra Lor.[1] Basa iki sing dadi basa ibu wong-wong Melayu ning Panai lan dienggo ning upacara adat istiadat dalasan sambung rembug sadina-dina.[1]

Cathetan sikilBesut

  1. a b Aiyub,dkk. 1999, kc. 7.

RujukanBesut

  • Aiyub, dkk. (1999). Struktur Basa Melayu Dialek Panai. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Basa. ISBN 979 459 978 6.