Basa Turki Kiprus

Basa Turki Kiprus (Turki: Kıbrıs Türkçesi) yaiku salah sawijining carabasa Turki kang kocap ana ing Kiprus dening wong Turki kang manggon ana ing kana.

Babad besut

Kawiwitan saka Anathole lan owah kanthi patang abad, basa Turki Kiprus yaiku basa pocap kang kocap dening wong Kiprus tedhak turun saka jaman Kabauraton Osman lan wong Kiprus wiwitan kang wus malih agama Islam ing jaman iku. Basa iki bisa dimangreteni dening para wetunara Kiprus kayata ing Yunaythid Kingdhem (Inggris), Amerikah, lan Awstraliyah.

Basa Turki Kiprus yaiku campuran saka basa Turki Osman lan cara basa Yorig kang kocap ana ing Pagunungan Tawrus ing Turki Kulon. Banjur, basa iki uga antuk paribawa saka basa Ellas, basa Itali, lan basa Inggris. Basa Turki Kiprus bisa dipadhamangreteni karo basa Turki Baku.

Wiwit taun 1974 Masehi nalika pipecahing Kiprus, basa Turki utamane kocap ana ing Kiprus Lor kanthi watara 300.000 pamocap wiwitan ing kabeh carabasa kanthi taun 2016 lan 1.400 pamocap wiwitan ing laladan kidul kanthi taun 2013. Pamocap kang ana utamane sama tekanara Turki kang ora mocap basa Turki Kiprus. Basa Turki Kiprus ora kanggo kanthi parijawat ing laladan lor lan basa Turki Baku dumadi basa ing pawiyatan, paprentahan, lan parisarana.

Swara besut

Basa Turki Kiprus beda karo basa Turki Baku ing saperangab palihan swara. Ananging, palihan swara ing ngisor iki uga ana kang dumadi ana ing carabasa Turki liyane.


1. t > d; k > g

taş > daş (watu); kurt > gurt (asu ajag); kıbrıs >

gıprıs (kiprus)


2. Parijaganing swara NGA

son > song

bin > bing


3. z > k

isteriz > isterik


4. b > p

arabaya binmek > arabaya pinmek


5. ç > ş

hiç > hiş


Tuladha kaloron pungkasan luwih mligi kanggo carabasa Turki Kiprus tinimbang carabasa liyane.