Basuketi

Basuketi iku paraga wayang putra saka Prabu Basukiswara, ratu nagara Wirata patutatn karo Dewi Kiswati (siji widadari saka kaindran). Garwa padminé ya iku Dewi Yukti apeputra Dewi Durgandini lan Durgandana. Prabu Basuketi gadhah sadulur antarané: Resi Sekutrem lan Sakri.

WacanBesut