Durgandini iku sawijining paraga wayang putri pambarep Prabu Basuketi, raja ing Wiratha saka pramèswari Dèwi Yukti. Adhiné ya iku Durgandana kang banjur dadi raja ajejuluk Prabu Matswapati.

Ing pedhalangan, Durgandini nandang lara amis kang banjur nyandhang sebutan Dewi Rara Amis. Supaya bisa mari saka larané, Prabu Basuketi akon Durgandini supaya dadi juru dhayung ing kali ngréwangi sapa waé. Ing kali iku Durgandini ketemu karo Parasara kang banjur bisa nambani lan dadi bojoné. Seka jejodhoan iki olèh keturunan Wiyasa. Saliyané putra kandhung iki, Parasara lan Durgandini olèh anak turun saka lelara lan kapal kang pecah nalika bebarengan, Putra-putri iku ya iku:

Kejaba iku, Dewi Durgandini uga dadi ibu susu kanggo Bisma, putra Prabu Sentanu. Nalika Wiyasa digawa déning Parasara mulih ing pertapan, Durgandini banjur kadhaup déning Sentanu lan peputra Citragada (Wicitragada) lan Citrawirya (Wicitrawirya).