Becik katitik, ala katara

Becik ketitik, ala ketara iku paribasa Jawa sing tegesé tumandang apa waé, mengko bakal bisa ketitik (dimangertèni) endi sing becik endi sing ala (ora becik). Paribasan iki uga asring dienggo kanggo ngelingaké supaya ora susah was sumelang yèn tumindak bener, amarga ala-beciké bakal dimangertèni utawa katon.

Kabecikan.

Delenga uga besut