Beksan Sintrèn

Jogèd sintren iku asalé saka laladan Tegal Jawa Tengah. Jogèd iku ngemu kekuwatan ghaib lan mulyakake Kang Maha Kuwasa. Jogèd sintren iku digelar kanggo upacara ruwat bumi, bersih désa, lan liya-liyané. Mula iku kang nari kudu pilihan ya iku prawan kang esih suci durung nggarapsari, amarga sipaté transenden (kesurupan). Jogèd iku uga butuhaken papan panggonan kang pilihan, dina kang sakral, butuhaken sesaji kang pepak, lan busana kang khas. Mula sadurungé digelar, diwiwiti upacara ritual ya iku ritual kanggo nindhakake jogèd supaya para penarine iku ora kesurupan lan ora nindhakake kang medeni, kang bisa nyilakakake para wong kang padha mirsani.