Beras ketan iku wujudé padha beras biyasa, sing dimasak dadi panganan ing saben dina, nanging beras ketan iku yèn dimasak rasané luwih kenyal lan kèlét. Beras ketan uga dadi bahan panganan tèlès kaya déné ketan salak. Ketan salak iku jajanan saka ketan kang rasané legi. Ketan salak uga diarani ketan tetel. Akèh jajanan sing bahan dhasaré saka beras ketan, tuladhané jadah, ketan tetel, lan jajan teles liyané.

Beras ketan uga bisa digawé glepung. Glepung beras ketan iku bisa digawé bahan jajanan teles uga jajanan garing. Tuladhané jajan teles sing digawé saka glepung beras ketan yaiku ondhé-ondhé, klepon, bugis, lsp. Sak liyané iku, beras ketan uga bisa digawé tapé ketan.