Bidengah inggih punika sadaya prakawis ingkang boten dipunwuruaken déning Kanjeng Nabi Mukamad.