Kothak punika nedahaken warni biru.
 

Biru punika satunggiling warni saking tigang warni primèr. Werni primèr sanèsipun inggih punika ijem lan abrit. Werni biru asring dipunanggé nggambaraken warni langit lan toya seganten. Ing babagan budaya, warni biru ugi dipunanggé nggambaraken trah ningrat (rah/getih biru).

Ugi pirsaniBesut