Blanggur iku sesebutan ing Jawa Wétan tumrap mercon gedhé sing swarané kanggo tetenger wektu buka ing sasi pasa (ramadhan). Swarané kaya mriyem mbledhos. Disumet ing njero bumbung waja, sawisé murup terus mumbul dhuwur lan mbledhos ing akasa. Swarané isih bisa keprungu nganti 3-4 kilomèter.