Cathetan padinan, ing basa Indonésia mau buku harian utawa ing basa Inggris diary, ya iku cathetan babagan kadadéan utawa pengalaman kang kita lakoni saben dina.