Cathetan padinan

Cathetan padinan, ing basa Indonésia sinebut buku harian utawa ing basa Inggris diary, ya iku cathetan babagan kadadéan utawa pengalaman kang kita lakoni saben dina.