Conrad Theodore van Deventer

Conrad Theodore van Deventer (1857-1915) dikenal minangka siji ahli hukum Walanda lan uga tokoh Pulitik Etis.

Conrad Theodor van Deventer

Ing mangsa anom budhal menyang Hindia Walanda. Sajeroning mangsa sapuluh taun, Deventer wis dadi sugih, amarga perkebunan perkebunan swasta sarta maskapé lenga BPM kang muncul wektu samana akèh mbutuhaké jasa penasihat hukum.

Sajeroning siji layang tanggal 30 April 1886 kang ditujokaké marang wong tuwané, Deventer ngandaraké perluné siji tindakan kang luwih manusiawi tumrap para pribumi awit nguwatiraké bakal anané kabangkrutan kang dialami déning Spanyol amarga klèru cara ngolah tanah jajahan.

Yayasan Kartini

besut

Nalika taun 1911 surat-surat Kartini diterbitaké, Van Deventer kepranan banget, saéngga nulis siji resensi kang dawa, mung kanggo nyebar amba gegayuhan Kartini, kang cocog karo gegayuhan Deventer dhéwé ya iku: ngangkat bangsa pribumi kanthi rohani lan ekonomis, sarta merjuangaké émansipasi.