Pribumi utawa kang ndunungi asli iku saben wong kang lair ing siji papan, wewengkon utawa nagara, lan netep ing kana kanthi status orisinal utawa asli utawa tulèn (indigenious) minangka golongan ètnis kang diakoni minangka bebrayan dudu paneka saka nagara liyané. Pribumi asifat autochton (nèmpèl ing siji papan). Sacara luwih kusus, istilah pribumi ditujokaké marang saben wong kang kalairaké kanthi wong tuwa kang uga kalairaké ing siji papan mau.

Pribumi minangka golongan pulitis besut

Sajeroning mangsa kolonial Walanda, pribumi kanggo istilah basa Melayu kanggo Inlanders, salah siji golongan kang ndunungi Hindhia-Walanda kang asalé saka suku-suku asli Kapulouan Nuswantara. Mula saka iku, kang ndunungi Indonésia katurunan Cina, India, Arab (kabèh dilebokaké sajeroning saklompok, Vreemde Oosterlingen), Éropah, uga campuran asring diklompokaké minangka non-pribumi sanajan wis sapérangan génerasi dilairaké ing Indonésia. Panglompokan iki sajeroning idea ora rasistis, amarga bisa dumadi papindhahan saka siji golongan menyang golongan liya, nanging sajeroning praktèk dadi rasistis amarga dumadi pambédan pamanggonan ing publik, pabédan pangopahan/panggajian, larangan panggunaan basa Walanda kanggo golongan tinentu, lan sapituruté.

Ing Malaysia lan ing jaman sadurungé Orde Baru ing Indonésia, istilah Bumiputera dipigunakaké kanggo ngrujuk marang kang ndunungi asli.

Ing antarané kang ndunungi asli ana golongan masarakat adat, ya iku suku-suku kaasing utawa suku-suku kang nembé ngrembaka, malah ana suku kaasing kang isih nglakoni kauripané kaya déné masarakat Jaman Watu.

Uga delengen besut