Curug iki ana ning kecamatan sumbang. Curug ceheng gawé baturaden geger ana wisatawan sing mbludak segelem-gelem.