Dèwi Dresanala inggih punika widodari putranipun Batara Brama. Dèwi Dresanala punika dipungarwa déning Arjuna.