Dèwi Manuhara

Dewi Manuhara, wonten ing paringgitan Jawa punika putranipun Wiku Manikara saking pratapan Tirtakawana. Panjenenganipun éndah sanget. Dewi Manuhara minangka garwanipun Arjuna, ugi gadhah putri kembang, ingkang asma Pergiwa kaliyan Pergiwati.