Dewi Manuhara, wonten ing paringgitan Jawa punika putranipun Wiku Manikara saking pratapan Tirtakawana. Panjenenganipun éndah sanget. Dewi Manuhara minangka garwanipun Arjuna, ugi gadhah putri kembang, ingkang asma Pergiwa kaliyan Pergiwati.