Daratan yaiku isitilah kang ana ing salah sawijining obahing awak nalika nari ing adicara wedalan (ambal warsaning pura) kanggo masarakat Hindu ing dhaérah Lombok, Nusa Tenggara Kulon. Pambeksané para priya diwasa. Kang diarani daratan yaiku nancepaké keris ana dhadhané pambeksa liya kang lagi ora sadhar. Tarian iki kanggo nggambaraké rasa seneng nalika upacara dianakaké. Upacara bisa ing wanci awan utawa dalu. Tembangé seka swara gamelan ing antawisipun gong, baleganjur, utawa pareret.[1]

Rujukan besut

  1. Shadily, Hassan (1984). Ensiklopedi Tari Indonesia (Seri I). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. kc. 185.