Dasanama (Carakan: ꦢꦱꦤꦩ) iku tegesé manéka warna utawa sesebutan liyané kanggo siji paraga utawa manungsa. Lumrahé dasanama iku kanggo njenengi paraga wayang sing duwé jeneng punjul siji.

Tembung iki asalé saka basa Sangskreta daśanāma lan kanthi barès tegesé "sepuluh jeneng". Tembung iki siji kompositum ajenis dvigu. Dasanama uga bisa diarani tembung-tembung kang tegesé isih nunggal-misah. Tegesing tembung-tembung mau kèh-sethithiké isih padha,mirib utawa mèmper, sing diarani sinonim. Dadi dasanama iku kena diarani kadidèné kamus sinonim. Saliyané kanggo mbédak-mbédakake pengertèn kanthi premati, anané tembung-tembung mau uga bisa kanggo variasi, supaya tembung-tembung kang digunakaké ora mung iku-iku baé.[1]

Dasanama kéwanBesut

 
Kiriman akun média sosial Wikipédia Jawa kang medharaké dasanamané 'manuk'
 • kethèk = réwanda | kenyung | kera | kapi | kuthila | kuthilapas | wanara | wré | plawaga | palwaga | palgosa | juris | munyuk | monyèt | gocara | bruk | bedhès
 • lutung = anjani | cenguk | kanjura | kresnadha | kresnangga | anuki | sulanjani | wiruka | joni | budheng
 • kucing = uridha | kusingha | kumwangga | windula | landhika | pusa | posiya | pawasa
 • sapi = andana | andaka | iyata | nadrika | sumwata | lembu | lambana | gorawa | garwita | gutara | gomara | biksu
 • kebo = andhanu | karbwita | danuka | setyaka | srawana | maésa | mundhing | miswa | gopaka | gomi | badhagas
 • banthèng = andaka | angun-angun | sarawa | jawidha | yawa | go | goh | gurisa | gawindra | gawaksa | gawala | bapakridha
 • warak = endhepan | ascarma | karthupa | durgangga | sandela | warkapati | libra | panyula | barkita
 • asu = anjing | aswibuja | cika | camera | kuwaka | sona | srenggala | swa | sagawon | wreka | purisika | basu | bugel
 • cèlèng = andhapan | celengan | durgangsa | sungkara | waraha | wijung | wag | weg | jubris | bakwi
 • gajah = asti | èsthi | kunjara | dwirocana | dwaradha | dwipa | dwipangga | samadya | samaja | waniti | liman | pinggala | matengga | gajaksa | gathamuthu | bajramuka
 • ula = ananta | urar | aliman | nuwinda | naga | taksaka | sarpa | sawer | wasu | wiswaka | bujangga
 • kadhal = umetaka | karla | didika | bundhan
 • banyak = awija | angsa | wranggura | gangsa
 • pitik = ahyam | ayam | kruha | sata | pitrik | kruwaka | ékraya
 • manuk = kukila | kaga | saimbra | paksi | garura | garelya | garudha
 • lawa = cot | sèri | sopla | sémbu | laba
 • garangan = sapwan | walagra | gitraka | giyu
 • kemangga = umeng | kyaksa | kamamangga | warmata | gumenggeng
 • walang = kithika | wancak | wancal | wancala
 • semut = rurinda | kasarya | tutsma | brakithi
 • kupu = rangana | karmija | drupawa | trija
 • tawon = tusara | tuskara | tapsa | wata | metala | labet
 • kinjeng = kipada | trawanggana | trungka | saspada | gambyang
 • coro = curwa | karlaka | wragna | lipasa
 • jangkrik = rikrita | wiksnadha | jota
 • yuyu = rakatha | karkatha | kratika | kalakatha
 • bulus = krudhapada | kurmanda | welusa | wedhungha | weyangga
 • iwak = oti | wiyangga | jita | mina | mira | matsya | maswa

Dasanama dinaBesut

Dasanama dina:

 • Senèn = Soma
 • Slasa = Anggara
 • Rebo = Buda
 • Kemis = Respati
 • Jumuwah = Sukra
 • Setu = Tumpak
 • Ahad = Dité

Dasanama dina pasaran Jawa:

 • Legi = Manis
 • Pahing = Paing, Pethakan
 • Pon = Kuningan, Kelabet
 • Wagé = Cemengan
 • Kliwon = Kasih

Dasanama paraga wayangBesut

RatuBesut

 • Prabu Drupada = Sucitra, Pancalaraja
 • Prabu Bismaka = Hiranyaka, Rukmaka
 • Prabu Kresna = Sri Bathara Arimurti, Narasingha, Narayana, Kresna, Danar(janar)dana, Wisnumurti, Wasudéwa, Padmanaba, Basudéwaputra
 • Prabu Boma Narakaswara = Sitija, Mahitalasuta, Trajutresna, Mahija
 • Prabu Basukethi = Wasupati
 • Prabu Durgandana = Wirathèswara, Matswanata, Matswapati, Maswapati, Baswéndra
 • Prabu Wisrawana = Dhanaraja, Dhanapati
 • Prabu Ugraséna = Ékawwama, Setyajit
 • Prabu Setyaki = Ékaboma, Sarayuddha, Sinisuta, Wresniwira, Yaduwresni, Bimakunthing
 • Prabu Arjunasasra = Arjunawijaya, Sasrabau
 • Prabu Salya = Narasoma, Somadanta, Madrakéswara, Madridipa
 • Prabu Baladéwa = Halayuda, Kakrasana, Kusumawalikita, Jaladara, Basukiyana, Balarama
 • Prabu Abyasa = Rancakaprawa, Kresnadwipayana, Déwayana, Suktinaprawa,Wyasa
 • Prabu Pandhu Déwanata = Darmaraja, Déwayana, Gandrawastra
 • Prabu Suyudana = Anggendarisuta, Kurupati, Duryudana, Jayapitana
 • Prabu Yudhistira = Darmaraja, Darmakusuma, Darmawangsa, Darmaputra, Dwijakangka, Puntadéwa, Gunatalikrama
 • Prabu Parikesit = Darmasarana, Mahabrata
 • Prabu Yugiswara = Yudayana, Baswara
 • Prabu Karna = Radéya, Kunthibojatenaya, Suryaputra, Basuséna
 • Prabu Dasamuka = Rahwana, Wasaswa
 • Prabu Ramawijaya = Ramabadra, Ragawa, Dasapati
 • Prabu Niwatakawaca = Nirbita
 • Prabu Drawakawaca = Ardawalika

Satriya dan PandhitaBesut

 • Anoman = Anilatmaja, Anjanisuta, Ramadayapati, Pawanasuta, Maruti, Marutasuta, Bayusuta, Bawyatmaja
 • Radèn Antareja = Antaséna, Sénaputra, Jayabuntala
 • Radèn Angkawijaya = Abimanyu, Sumbadriya, Wanuddhara
 • Resi Kanwa = Kano, Kowara, Nagata
 • Resi Druna = Kumbayana, Kumbayoni, Swayana, Baratmadyaputra
 • Radèn Drusthajumena = Drupadaputra, Sikandhana, Pancaléya
 • Satyaki = Ékaboma, Sinisuta, Sarayoddha, Wresniwira, Yaduwresni, Bimakunthing
 • Patih Suwanda = Semantri
 • Radèn Samba = Kresnaputra, Wisnubrata, Jembawatiputra
 • Patih Sengkuni = Suman
 • Harya Wrekudara = Kusumadilaga, Kusumayuda, Séna, Wayuninda, Pawanasuta, Judhipati, Jayalaga, Gandawastratmaja, Bayusuta, Brataséna, Bima, Bimaséna
 • Radèn Warsakusuma = Anggakusuma, Karnasuta
 • Radèn Leksmana = Andakasiwaya, Nitiatma, Ramaleksmana, Trunasudarsana, Trunawimbaningrum, Tanggulmaruta, Sumitratmaja
 • Radèn Janaka = Éndraputra, Arjuna, Kunta, Kirithi, Kumbalyali, Dananjaya, Pandhuputra, Parta, Pararta, Premadi, Palguna, Janawi
 • Harya Jayadrata = Sindurja, Sindupati, Sapwaniputra
 • Radèn Gathutkaca = Érawana, Arimbyatmaja, Tutuka, Sénaputra, Purobaya, Guretna
 • Resi Bisma = Santanuja, Satwana, Warabisma, Wisama, Jahnawisuta, Ganggasuta, Biwara

Cathetan sukuBesut

 1. Wreksosoehardjo, Soedjarwo. 2009. Pepadhang. Semarang: Lengkongcilik Press.

Uga delengenBesut