Debat yaiki kagiyatan adu argumentasi wong siji marang liyané kang gabung dadi kelompok. Debat iku rong pihak utawa luweh racaké marang kelompok peserta lomba kang olèh kasus soko pelaksana kagiyatan.