Dhadhungawuk

Dhadhungawuk iku salah sawijining prejurit Batari Durga ing alas Krendhayana. Tugasé angon kebo (Andhanu) cacah 40. Kebo-kebo iki kulité ireng, sikil putih (pancal panggung). dhèwèké mesthi angon kebo kanthi ekhlase ati ning alas Krendawahana. Kebo-kebo iku naté disilih Pandhawa kanggo lamarané Arjuna marang Sumbadra.

Limbuk