Dinasti Kuru utawa Wangsa Korawa (Sanskerta: Kaurava) yaiku keturunan Raja Kuru. Ing kitab Mahabharata, dinasti iki isiné kulawarga Pandu lan Dretarastra, lan anak putuné. Nanging, jeneng Korawa luwih cedhak karo keturunan Dretarastra, sanajan Pandu lan Dretarastra saka dinasti kang padha. Antarané para Korawa (Dinasti Kuru) lan para Yadawa (Dinasti Yadu) iku saka leluhur kang padha, yaiku Yayati. Iku katon saka kulawarga Kresna lan Kunti kang lair ing Dinasti Yadu, nanging nduwé sadulur saka Dinasti Kuru.