Ditya Arimuka

Ditya Arimuka iku buta kang dumadi saka ari-arine bayi kembar 3 putrane Prabu Darmamuka, ratu ing negara Giyantipura (Kasi).

Bayi kembar 3 mau putri kabeh. Dening Prabu Darmamuka keparingan asma:Dewi Amba, Dewi Ambika, Dewi Ambalika.

Nalika diwasa, Ditya Arimuka jinunjung minangka senapatining wadyabala ing negara Giyantipura.

Putri 3 mau, bareng diwasa, banget sulistya ing warna. Mula, dadi dawa kidunge para narendra mancapraja, luwih-luwih para satriya kang durung nambut silahing akrama (durung nikah). Kaya antri, para narendra lan para satriya padha nglamar putri 3 iku. Satemah Prabu Darmamuka kewuhan anggone paring wangsulan marang para penglamar.

Kanggo ngawekani rusaking praja, Ditya Arimuka lan kadange aran Ditya Wahmuka ngedegake sayembara. Surasane sing sapa bisa ngasorake yudane Ditya Arimuka lan Wahmuka, yaiku kang wenang mboyong Dewi Amba, Dewi Ambika, lan Dewi Ambalika.

Wusanane, mung pangeran Ngastina Raden Dewabrata (Bisma) kang bisa kupu sayembara ing Giyantipura. Ditya Arimuka sirna margalayu disuduk keris kang pucuke diusar-usari wenyetan kunir. Ditya Arimuka bali ing asal mulane, yaiku ari-ari 3.