Fakultas Tèknik Universitas Indonésia

Fakultas Tèknik Univèrsitas Indonésia iku salah siji Fakultas ing Universitas Indonesia. Sajarah Fakultas Tèknik Univèrsitas Indonésia (FTUI) diwiwiti saka para enom-enoman Insinyur kang kagabung déning Persatuan Insinyur Indonésia (PII), kang kabawah Présidèn Soékarno, kanggo nata dalanan protokol ning Jakarta kang wektu iku rusak banget. Usulan iki ditampa kanti bungah déning pamarintah Indonésia kang wektu iku pancèn lagi ngupaya mbeneraké kanggo mapag Pekan Olah Raga Internasional GANEFO ing Jakarta. Jeroning wektu rong minggu, tim kang dibawahi Ir. Slamet Bratanata, Ir. Roosseno, Ir. Sutami, Ir. Soehoed kasil ngrampungaké tugasé. Sarampungé proyèk bubar, muncul sawijining gagasan kanggo ngadegaké sawijining fakultas tèknik ing Jakarta.