Franz Schubert (31 Januari 1797-19 November 1828) punika komponis kanthi kabangsan Ostenrik. Nalika penjenenganipun yuswa gangsal taun, bapanipun sampun ngajari manéka prakawis ngenani musik. Enem taun salajengipun panjenenganipun mlebet sekolah musik ingkang misuwur sanget ing Wina. Franz ugi sampun wiwit nggubah karya musik.

Franz Schubert

Lagunipun ingkang pisanan dipunasilaken nalika yuswa 17 taun, asesirah Gretchen at the spinning whell. Kanggé sauntawis wekdal, panjenenganipun dados guru sekolah, nanging lajeng mandheg amargi panjenenganipun perlu kathah wekdal kanggé nyerat karya musik. Kanggé mbiayai gesang sadinten-dinten, panjenenganipun maringaken lès piano. Sok-sok panjenenganipun nyerat wolu lagu saben dinten. Malah panjenenganipun saré tanpa nyopot kacatingalipun supados panjenenganipun saged langsung nyerat manawi panjenenganipun wungu ing tengah wengi kanthi gagasan satunggal lagu.

Sadèrèngipun yuswa 20 taun, panjenenganipun sampun nyerat enem simfoni. Sacara kaseluruhan panjenenganipun sampun ngasilaken sangang simponi. Kalih ing antawisipun misuwur sanget inggih punika Symphony No. 8 in B minor (simponi nomer 8 ing nada B minor) ingkang dipuntepangi kanthi irah-irahan Unfinished Symphony lan Symphony No. 9 in C minor ingkang dipuntepangi kanthi irah-irahan Great Symphony amargi panjang sanget.

Karya-karya Schubert ngambah karya-karya musik salebetipun manéka wangun kanggé orkès kanthi ukuran ingkang bènten-bènten. Panjenenganipun sampun nyerat 100 lagu. Ing antawisipun ingkang dumugi sapuniki dipunanggep ingkang saé piyambak, inggih punika Ave Maria, Who is Sylvia?, The Trout, lan Serenade.

Franz Schubert tilar donya ing yuswa 31 taun, nanging panjenenganipun sampun ngasilaken mèh 1.000 karya musik.

Pratélan Pustaka besut

  • Barne, Kitty. 1957 Introducing Schubert. Penerbit : Dent