Frasa

Frasa punika ékan gramatika ingkang gadhah sipat nonpredikatif, utawi gabungan tembung ingkang gadhah fungsi sintaksis ing ukara.[1] Frasa gadhah sipat, inggih punika:

  • Kasusun saking kalih ukara utawi luwih
  • Frasa gadhah fungsi ing tembung

Kategori frasaBesut

Frasa gadhah sekawan katerogi, kajaba:

Frasa EksosentrikBesut

Frasa punika frasa ingkang komponèn-komponènipun boten gadhah sipat ingkang sami. Contohipun dateng pasar, boten saged digantos dados Ibu tindak dateng Utawi Ibu tindak pasar

Frasa EksosentrikBesut

Frasa eksosentrik punika frasa ingkang komponèn-komponenipun gadhah sipat ingkang sami. Babagan punika dadosaken frasa eksosentrik saged di gantos saking kalih ukara dados satunggal ukara.

Frasa KoordinatifBesut

Frasa koordinatif punika frasa ingkang komponèn-komponenipun kasusun saking kalih utawi luwih komponèn ingkang sami lan sederajat. Frasa koordinatif saged dihubungaken kaléan konjungsi koordinatif, konjungsi koordinatif tunggal utawi terbagi.

Frasa ApositifBesut

Frasa apositif punika frasa koordinatif ingkang komponenipun saged ngerujuk ingkang komponèn satunggale. Amargi makaten, frasa punika saged di gantos kaliyan frasa setunggalé. Contohipun pak ahmad kaléan guru kula, Pak ahmad saged digantos dados guru kula.

Kelas FrasaBesut

Frasa dipunpérang dados 6 kelas, kajaba:

Frasa Benda utawa Frasa NominaBesut

Frasa benda utawa frasa nomina punika frasa ingkang gadhah distribusi kata benda. Frasa pusat utawa inti punika kata benda.[1]

Frasa Kerja utawi Frasa VerbaBesut

Frasa kèrja utawi frasa verba punika frasa ingkang gadhah distribusi sami kaliyan kata kerja.[1]

Frasa Sifat utawi Frasa AdjektivaBesut

Frasa sipat atau adjektiva punika frasa ingkang gadhah distribusi kata sipat. Frasa pusat utawa inti punika kata sipat.[1]

Frasa Katrangan atau Frasa AdverbiaBesut

Frasa katrangan punika frasa ingkang gadhah distribusi kata keterangan. Frasa punika ugi dados frasa katrangan lan ugi gadhah fungsi dados keterangan ing ukara.[1]

  1. Frasa katrangan dados katrangan.

Frasa keterangan gadhah kebebasan amargi fungsinipun dados keterangan. Amargi makaten, frasa keterangan saged diletakaken ing ngajeng, tengah, utawi wingking ukara.[1]

  1. Frasa katrangan dados keterangan ing kata benda.

Frasa Wilangan utawi Frasa NumeraliaBesut

Frasa bilangan punika frasa ingkang gadhah distribusi kata bilangan. Frasa pusat utawa inti punika kata bilangan.[1] Lumrahé frasa bilangan utawai numeralia dibetuk saking panamahan ukara wilangan.[1]

Frasa Depan utawi Frasa PreposisionalBesut

Frasa depan punika frasa ingkang kasusun saking kata depan utawi ukara sanèsipun dados penjelas.[1]

RujukanBesut

  1. a b c d e f g h i Jinis Frasa(Dipunundhuh tanggal 14 Oktober 2012)

Pranala njabaBesut

  • Jinis Frasa(Dipunundhuh tanggal 14 Oktober 2012)
  • [Chaer abdul, 1994 linguistik umum. Jakarta: Rineka Cipta Frasa]