Umbel

(Kaelih saka Gadhing)

Umbel inggih punika wujud cuwèran ingkang kenthel utawi cuwer. limrahipun medal saking irung nalikane pilek. limrahipun warnanipun bening, kadang putih malah ugi wonten ingkang ijem kenthel.