Garu inggih punika piranti tetanèn ingkang kaginakaken kanggé nglembutaken siti ingkang sampun dipun luku. Biasanipun, garu dipuntarik déning lembu utawi maésa. Wujuding garu kadamel saking kajeng saha pring. Kajengipun dipundamel unton-unton, saéngga saged ngalusaken siti.

Petani lagi nggaru sawah