Guru lagu

Guru lagu padha karo guru swara utawa dhong dhing ing saben gatra geguritan utawa tembang. Guru swara ya iku tibaning swara vokal ing saben gatra. Ana ing basa Indonesia guru lagu diarani rima utawa sajak.