Hardjono H.P.

Hardjono H.P. utawa Hardjono Hadipranoto (lair ing Kadhiri 9 Juli 1939) Jawa Wétan. [1] Naté sinau ing Jurusan Ilmu Publisistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta (tamat taun 1966). Anggoné nulis buku diwiwiti nalika isih dadi mahasiswa. Saliyané kuwi uga nulis ésai lan artikel budaya.

RujukanBesut

  1. Suwondo, Tirto; Widati, Sri (2006). Antologi Biografi Pengarang Sastra Jawa Modern. Yogyakarta: Adi Wacana. pp. 122–123. ISBN 9799960487.