Hop (Humulus lupulus) saka basa Inggris utawa basa Walanda, iku sawijining tetuwuhan sing dienggo nggawé bir. Hop iku pait rasané lan mbiyèn-biyèné dienggo ngawètaké bir supaya tahan suwé. Tetuwuhan hop iku ana sing lanang lan ana sing wadon.

Hop.