Layang Paulus Sing Kapindho Marang Timotius sapérangan gedhé isiné ular-ular pribadi marang Timotius minangka kanca sapanggawéan lan pambiyantu kang isih enom. Inti saka piweling mau yaiku supaya Timotius tabah. Panjenengané diweling lan disengkuyung supaya terus setya nyebaraké pawarta ngenani Gusti Yesus Kristus sarta netepi Prajanjian Lawas lan piwulang ngenani Injil saka Allah; uga supaya Timotius tetep tugas minangka guru lan panyebar Injil saka Allah, sanadyan ngadhepi kasangsaran lan tetentangan. Timotius mirunggan dipèngetaké supaya ora mèlu cawé-cawé ing padudon kang bodho lan ora duwé pangaji. Padudon kaya mangkono iku ora ngasilaké apa-apa, kajaba ngrusak pikiran wong kang ngrungokaké.

Marang kabèh iku Timotius dièlikaké supaya njupuk conto saka uripéPaulus—yaiku kapercayané marang Kristus, sabaré, tresnané, katabahané lan kasangsaran kang dialami ing panganiayan.

  • Pambuka 1:1-2
  • Pepuji lan panjurung 1:3--2:13
  • Piweling lan pepènget 2:14–4:5
  • Katrangan ngenani kaanan Paulus 4:6-18
  • Panutup 4:19-22