Injil saka basa Arab sing njupuk saka basa Yunani εὐαγγέλιον (euangelion) iku péranganing kitab suci Kristen Alkitab Prajanjian Anyar. Injil iku tegesé "warta apik".

Bagian saka seri artikel mgenani
Agama Kristen
Yesus Kristus
Kelairan · Kematian · Kebangkitan ·
Natal · Jumat Agung · Paskah
Dasar
Gréja · Injil · Kerajaan ·
Rasul: Paulus · Petrus
Alkitab
Perjanjian Baru · Perjanjian Lama · Kanon · Deuterokanonika
Teologi
Allah Bapa · Allah Putra · Allah Roh Kudus
Trinitas · Kaslamatan · Baptisan · Maria ·
Ajaran
Sepuluh Perintah Allah · Hukum Kasih · Amanat Agung ·
Kotbah ing Bukit: Ucapan Berbahagia · Doa Bapa Kami
Sejarah Kekristenan
Gereja mula-mula · Konsili ·
Pengakuan iman · Misi · Skisma Timur-Barat ·
Perang Salib · Reformasi · Kontra Reformasi
Denominasi Kristen
Cithakan:Christian denominations
Topik terkait
Khotbah · Doa · Ekumenisme · Gerakan ·
Seni · Musik · Liturgi · Kalender · Simbol · Kritik
Gapura Kristen
II

Kitab-kitab Injil yaiku:

  1. Injil Matius
  2. Injil Markus
  3. Injil Lukas
  4. Injil Yohannes

Dene yen miturut agama Islam kitab iki diturunake marang Nabi Isa as.kanggo Bani Israil kanthi nggunakake basa Suryani. Isine Injil kaya ing ngisor iki:

  1. Panggilan ketauhidan.
  2. Piwulang urip zuhud lan ngadohi ngrusaki donya.
  3. Mbusak hukum-hukum ing kitab Taurat/Torét kang ora cocog.
  4. Bab rawuhipun Kanjeng Nabi akhir jaman, yaiku Muhammad Saw.