Kitab Torèt (Ibrani תּוֹרָה), iku limang kitab pratama Alkitab sing miturut tradhisi ditulis déning Nabi Musa. Kitab iki uga diarani Pentateuch ing basa Yunani.

Kitab-kitab Torèt:

  1. Purwaning Dumadi
  2. Pangentasan
  3. Kaimaman
  4. Wilangan
  5. Andharaning Torèt

Dene ana ing agama Islam, Torèt/Taurat (اتورة) diturunake marang Nabi Musa as(kira-kira tahun 12 SM), ing Gunung Sinai, dicawisake kanggo kaum Bani Israil kanthi nggunakake basa Ivri. Isine Taurat kaya ing ngisor iki:

  1. Dhawuhipun supados nyembah Allah Swt.
  2. Larangan nyembah lan gawe brahala/reca.
  3. Larangan nyebut asmane Allah Swt kanthi muspra.
  4. Prentah nyucekake dina Setu.
  5. Prentah kanggo ngurmati bapak ibu, lsp.
Gulungan Kitab Taurat (Torèt)