Kitab Purwaning Dumadi

(Kaelih saka Purwaning Dumadi)

Kitab Purwaning Dumadi iku buku pratama kitab Torèt Musa lan dadi uga kitab Tanakh. Ing basa Ibrani kitab iki diarani Bereshit. Sabanjure ing sawataraning basa Éropa, kitab iki diarani Genesis. Tembung iki dijupuk saka alihbasa Latin Santo Hieronimus sing dipundhut saka Septuaginta, pertalan basa Yunani (Γένεσις). Tembung iki tegesé iku "babaran", "panciptan", "wiwitan", "sumber" lan "asal". Ing basa Indonésia, kitab iki diarani Kitab Kejadian.

Purwaning Dumadi bab 1 ayat 1-5
Adam lan Hawa miturut Lucas Cranach (1526.