Alkitab Pitung Puluh (Latin: Septuaginta, LXX, tegese 70) iku kitab Prajanjian Lawas gagrag basa Ellas kang digawé (kajarwakake) kurang luwih rong abad sadurungé Masehi. Pretalané iku kang nggawé dening wong Yahudi gunggung 70 ing Aleksandriyah, Mesir.

Alkitab Pitung Puluh nduweni kabedan karo Alkitab Protestan sing ngeloni tulisan Masoret. Pranjanjian Lawase Protestan mau ing Alkitab Pitung Puluh kaisenan kitab-kitab deuterokanonika sing padha kaya Alkitab Katulik lan katambahan saperangan kitab liya yaiku Makabe I-IV, Tobit, Yudit, Kawicaksanan Solomon, Sirakh, Barukh (kalebu Layang Yeremiyah), Masmur Solomon, Book of Odes, lan Donganing Manasye. Dadi, saperangan kitab luwih dawa kaya ta Daniyel lan Ester. Ananging, kitab Yeremiyah luwih cendhak tinimbang Alkitab Protestan utawa Masoret.

Alkitab Pitung Puluh dinggo dening wong Kristen Ortodhoksi. Alkitab iki banjur wus kajarwakake ing basa liya kaya ta basa Rossiyah lan basa Inggris. Amarga kajaba wong Kristen Ortodhoksi utawa widyaka ora ana kang nganggo, gunggung jarwa Alkitab Pitung Puluh ora saakeh Alkitab Protestan utawa Alkitab Katulig. Ananging ing tembe buri iki, wus awiwit upaya pinjarwa ing basa-basa liya.