Prajanjian Lawas

Prajanjian Lawas utawa Tanakh ing basa Ibrani iku péranganing Alkitab kang katulis sadurungé Gusti Yesus miyos. Kitab-kitab iki katulis ing basa Ibrani, nanging ana pérangan-péranganing Kitab Daniel kang katulis nganggo basa Aram. Kitab-kitab kang tuwa dhéwé ditulis sakiwa-tengené abad kaping 8 SM. Sing paling enom kira-kira ing kiwa-tengené taun 200 SM.

Pratélan kitab: besut

 1. Purwaning Dumadi
 2. Pangentasan
 3. Kaimaman
 4. Wilangan
 5. Andharaning Torèt
 6. Yosua
 7. Para Hakim
 8. Rut
 9. I Samuel
 10. II Samuel
 11. I Para Raja
 12. II Para Raja
 13. I Babad
 14. II Babad
 15. Ezra
 16. Kitab Nehemia
 17. Kitab Ester
 18. Ayub
 19. Masmur
 20. Wulang Bebasan
 21. Juru Kotbah
 22. Kidung Agung
 23. Kitab Yesaya
 24. Kitab Yeremia
 25. Kidung Pasambat
 26. Kitab Yehezkiel
 27. Kitab Daniel
 28. Hosea
 29. Yoel
 30. Amos
 31. Obaja
 32. Yunus
 33. Mikha
 34. Nahum
 35. Habakuk
 36. Zefanya
 37. Hagai
 38. Zakharia
 39. Maleakhi