Kidung Agung (ing basa Ibrani: Shir-HaShirim) iku kelumpukan tetembangan asmara lan malahan ana sing erotis. Amarga iku, kerep diarteake siji gegayutan antara Allah karo umat-E.

Biasane kitab Prajanjian Lawas sing kaping-22 iki dianggep ditulis déning nabi Suleman utawa Salomo. Mulané ing basa Inggris diarani "The Song of Solomon".