Nabi inggih punika manungsa pilihaning Gusti ingkang pikantuk wahyu nanging boten kedah dipunsebaraken déning piyantun sanès, namung kanggé piyambakipun kemawon