Kitab Obaja

(Kaelih saka Obaja)

Kitab Obaja sing cekak iki olèhé nulis ora dingertèni kapan sawisé kutha Yerusalem dibedhah ing taun 586 SM. Edom musuh bebuyutan bangsa Yehuda, senang banget; kabèh padha ngréwangi musuh lan ngrampok Yerusalem.

Nabi Obaja ngramal yèn bangsa Edom bakal didendha ing Gusti lan direbut tanahé kaya bangsa-bangsa liyané sing mungsuhi Israèl.