Kitab II Para Raja iku péranganing kitab Prajanjian Lawas utawa Tanakh. Kitab iki péranganing kitab sing diarani Para Raja ing Tanakh, versi asliné ing basa Ibrani. Nanging amarga ana katenton redhaksional, banjur kitab iki dipara dadi papat:

  1. I Samuel
  2. II Samuel
  3. I Para Raja
  4. II Para Raja

Kitab II Para Raja iki nutugaké sajarah saka rong karaton Israèl sing critané kapedhot ing pungkasané I Para Raja. Kitab iki kasusun ing rong pérangan:

  1. Babad rong karaton iki saka patengahing abad kaping 9 SM nganti dibedhahing Samaria lan sirnané karaton lor ing taun 721 SM.
  2. Babab karaton Yudea, wiwitané saka rusaké karatonIsraèl nganti pangepungan lan dibedhahé Yerusalem déning Nebukadnezar raja Babel ing taun 586 SM. Kitab iki bubarané nyritakaké Gedalya, sing dadi gubernur Yudea sangisoré kuwasa bangsa Babel, lan prakara Yoyakhin raja Yudea sing diwetokaké saka penjara ing Babel.

Nabi sing nonjol ing kitab iki yaiku Elisa, gantiné Nabi Elia.