Tauhid

Tembung tauhid iku asalé saka basa arab توحيد ateges nyawijèkaké. Ana ing bab aqidah Islam tauhid duwèni teges nyawijèkaké Allah ana ing sak kabèhé lelaku ngibadah. Para Ulama mbagi tauhid dadi telung warna ya iku: tauhid rububuyah, tauhid uluhiyah lan tauhid asma wa sipat.

Tauhid RububuyahBesut

Tauhid rububiyah ya iku angimani bilih Allah iku siji-sijiné rabb ingkang duwé, nggawé lan ngatur jagad lan sak isiné. Kaya mau ing Al-Qur'an Az-Zumar ayat 62 : Allah ingkang nggawé sak kabèhé lan panjenengané sing ngopèni sak kabèhé.

Tauhid UluhiyahBesut

Tauhid uluhiyah ya iku angimani bilih Allah iku siji-sijiné sing bener kanggo disembah.

Tauhid Asma wa SifatBesut

Tauhid asma wa sipat ya iku angimani bilih Allah duwé asma lan sipat apik (Asmaaulhusna) sing sak patrapé kaliyan keangunganipun Allah.