Asmaaulhusna

99 asmaning gusti allah kang becik ing islam

Asmaaulhusna (Arab أسماء الله الحسنى alihaksara: Asma’ Allah al-Ḥusná), ing agama Islam, tegesé sangang puluh sanga (99) asmaning Allah kang becik dhéwé. Wiwit mbiyèn para ngulama wis akèh mbahas lan nafsiraké asmaaulhusna iki. Sanadyan metu akèh pamikiran kang séjé-séjé prakara cacah asma iki, ana kang ngarani 132, 200, malahan 1.000 asma, nanging miturut kabèh, kang wigati dhéwé iku hakikat Dat Allah kang kudu dingertèni déning wong-wong Islam.

Artikel iki bagéyan saka sèri
Islam
Rukun Islam
Sahadat · Salat · Pasa
Jakat · Kaji
Rukun Iman
Allah · Kuran · Malaékat
Nabi · Dina Akhir
Qada & Qadar
Tokoh Islam
Mukamad
Nabi & Rasul · Sakabat
Ahlul Bait
Kutha suci
Mekkah ·Madinah · Yérusalem
Najaf · Karbala · Kufah
Kazimain · Mashhad ·Istanbul
Riyaya
Éjrah · Idul Fitri · Idul Adha
· Asyura · Ghadir Khum
Arsitèktur
Mesjid ·Menara ·Mihrab
Ka'bah · Arsitèktur Islam
Jabatan Fungsional
Khalifah ·Ulama ·
Imam·Mullah·Ayatullah · Mufti
Tèks & Ukum
Kuran ·Kadis · Sunah
Fiqih · Fatwa · Saréngat
Madahab
Sunni
Kanapi ·Kambali
Maliki ·Sapingi
Singah
Rolas Imam
Ismailiyah·Zaidiyah
Liyané
Ibadi · Khawarij
Murji'ah·Mu'taziliyah
Delengen uga
Gapura Islam
Indeks perkara Islam
Tembung Allah ing tulisan kaligrafi Arab kang prasaja.

Asmaaulhusna iku tegesé asma-asma Allah kang becik lan agung miturut sipat-sipat Allah. Asma-asma Allah kang Agung lan mulyaiku sawijining Katunggalan kang manunggal ing kaagungan lan kahébatan Allah, kang mangripta lan ngopèni saisining jagat raya.

Para ngulama nduwé panemu yèn kabeneran iku ana konsistènsi marang kabeneran liyané. Kanthi cara iki, wong muslim ora bakal gampang nulis “Allah iku …” amarga ora ana kang bisa nandhingi Allah. Pirembugan sabanjuré iku amung olah pikir manungsa kang winates. Kabèh tembung kang rumaket ing Allah kudu dingertèni bèdané karo panggoné tembung kang lumrah digunakaké.

Para ngulama nandhesaké yèn Allah iku Pangripta lan Panguwasa alam kang fana. Samubarang kabeneran iku tuhu amung ana (lan gumantung) marang Panjenengané. Kanthi mangkono, Allah iku Maha Tan Ginapé, nanging uga Allah iku Maha Cedhak. Allah Maha Kuwasa, nanging uga Allah iku Maha Mirah lan Maha Asih. Sipat-sipat Allah kang kajarwaaké kanthi Asmaul Husna yaiku jeneng-jeneng kang becik.

Dalil besut

Ing ngisor iki katedhak dalil ing Kuran lan Kadis prakawis asmaaulhusna:

  • "Panjenenganipun Allah, boten wonten sesembahan/Ilah (ingkang gadhah hak dipunsembah) kejawi Panjenenganipun, Panjenenganipun gadhah asmaaulhusna (asma-asma ingkang saé)."[1]
  • Sesoraa: "Sesoraa Allah utawa soraa Ar-Rahman. Kanthi asma apa baé sliramu pocap, Panjenenganipun duwé asmaulhusna (jeneng-jeneng kang paling apik) lan ajaa sliramu nyeroaké swaramu ing sholatmu lan ajaa uga nglirihaké lan golèka dalan tengah antarané kaloroné iku"[2]
  • Nabi saw. sabda: "Allah iku gadhah sangangpuluh sanga asma ingkang becik. Sapa waé kang bisa ngapalaké, mula dhèwèké bakal lumebu surga. Sejatiné Allah iku ganjil lan Panjenenganipun suka marang kang ganjil."[3]

Asmaaulhusna besut

No. Asma Basa Arab Jawa
Allah الله Allah
1 Al Rahman الرحمن Sang Hyang Mirah
2 Ar Rahiim الرحيم Sang Hyang Asih
3 Al Malik الملك Sang Hyang Ratu
4 Al Quddus القدوس Sang Hyang Suci
5 As Salaam السلام Sang Hyang Panyantosa
6 Al Mu`min المؤمن Sang Hyang Panentrem
7 Al Muhaimin المهيمن Sang Hyang Panjaga
8 Al `Aziiz الازز Sang Hyang Wibawa
9 Al Jabbar الجبار Sang Hyang Prakosa
10 Al Mutakabbir المتكبر Sang Hyang Agung
11 Al Khaliq الخالق Sang Hyang Pangripta
12 Al Baari` البارئ Sang Hyang Pangasta
15 Al Mushawwir المصور Sang Hyang Pangrupa (riptan-Ipun)
16 Al Ghaffaar الغفار Sang Hyang Pangampura
17 Al Qahhaar القهار Sang Hyang Pameksa
18 Al Wahhaab الوهاب Sang Hyang Winugraha
19 Ar Razzaaq الرزاق Sang Hyang Pambagya
20 Al Fattaah الفتاح Sang Hyang Pambikak
21 Al `Aliim العليم Sang Hyang Widya
22 Al Qaabidh القابض Sang Hyang Nyupetaken (riptan-Ipun)
23 Al Baasith الباسط Sang Hyang Anjembaraken (riptan-Ipun)
24 Al Khaafidh الخافض Sang Hyang Ngasoraken (riptan-Ipun)
25 Ar Raafi` الرافع Sang Hyang Nginggilaken (riptan-Ipun)
26 Al Mu`izz المعز Sang Hyang Mulyahaken (riptan-Ipun)
27 Al Mudzil المذل Sang Hyang Hinahaken (riptan-Ipun)
28 Al Samii` السميع Sang Hyang Mireng
29 Al Bashiir البصير Sang Hyang Mirsani
30 Al Hakam الحكم Sang Hyang Netepaken
31 Al `Adl العدل Sang Hyang Adhil
32 Al Lathiif اللطيف Sang Hyang Lirih
33 Al Khabiir الخبير Sang Hyang Wanuh
34 Al Haliim الحليم Sang Hyang Antheng
35 Al `Azhiim العظيم Sang Hyang Agung
36 Al Ghafuur الغفور Sang Hyang Pangapura
37 As Syakuur الشكور Sang Hyang Ngaregani
38 Al `Aliy العلى Sang Hyang Inggil
39 Al Kabiir الكبير Sang Hyang Ageng
40 Al Hafizh الحفيظ Sang Hyang Panjagi
41 Al Muqiit المقيت Sang Hyang Nyukupaken
42 Al Hasiib الحسيب Sang Hyang Angganjar
43 Al Jaliil الجليل Sang Hyang Adhiluhung
44 Al Kariim الكريم Sang Hyang Dermawan
45 Ar Raqiib الرقيب Sang Hyang Pamawas
46 Al Mujiib المجيب Sang Hyang Ngijabahaken
47 Al Waasi` الواسع Sang Hyang Wiyar
48 Al Hakiim الحكيم Sang Hyang Wicaksana
49 Al Waduud الودود Sang Hyang Trisna
50 Al Majiid المجيد Sang Hyang Unggul
51 Al Baa`its الباعث Sang Hyang Pangwungu
52 As Syahiid الشهيد Sang Hyang Anyeksèni
53 Al Haqq الحق Sang Hyang Leres
54 Al Wakiil الوكيل Sang Hyang Pamong
55 Al Qawiyyu القوى Sang Hyang Kuwasa
56 Al Matiin المتين Sang Hyang Kukuh
57 Al Waliyy الولى Sang Hyang Reksa
58 Al Hamiid الحميد Sang Hyang Pananjung
59 Al Mushii المحصى Sang Hyang Pritungan
60 Al Mubdi` المبدئ Sang Hyang Miwiti
61 Al Mu`iid المعيد Sang Hyang Mangsulaken
62 Al Muhyii المحيى Sang Hyang Anggesangaken
63 Al Mumiitu المميت Sang Hyang Amejahaken
64 Al Hayyu الحي Sang Hyang Gesang
65 Al Qayyuum القيوم Sang Hyang Mandhiri
66 Al Waajid الواجد Sang Hyang Pamanggih
67 Al Maajid الماجد Sang Hyang Mulya
68 Al Wahiid الواحد Sang Hyang Esa
67 Al Ahaad الاحد Sang Hyang Tunggal
68 As Shamad الصمد Sang Hyang Wigati
69 Al Qaadir القادر Sang Hyang Panata
70 Al Muqtadir المقتدر Sang Hyang Panitih
71 Al Muqaddim المقدم Sang Hyang Ngajengaken
72 Al Mu`akkhir المؤخر Sang Hyang Wingkingaken
73 Al Awwal الأول Sang Hyang Purwaka
74 Al Aakhir الأخر Sang Hyang Pungkasan
75 Az Zhaahir الظاهر Sang Hyang Nyata
76 Al Baathin الباطن Sang Hyang Taya
77 Al Waali الوالي Sang Hyang Andhawuhi
78 Al Muta`aalii المتعالي Sang Hyang Dhuhur
79 Al Barri البر Sang Hyang Darmalaksana
80 At Tawwaab التواب Sang Hyang Darmangapura
81 Al Muntaqim المنتقم Sang Hyang Piwales
82 Al Afuww العفو Sang Hyang Pangapura
83 Ar Ra`uuf الرؤوف Sang Hyang Piwelas
84 Malikul Mulk مالك الملك Sang Hyang Wenang (Jagad)
85 Dzul Jalaali Wal Ikraam ذو الجلال و الإكرام Sang Hyang Kagengan Agung
86 Al Muqsith المقسط Sang Hyang Pijir
87 Al Jamii` الجامع Sang Hyang Ngirup
88 Al Ghaniyy الغنى Sang Hyang Sudana
89 Al Mughnii المغنى Sang Hyang Nyembadani
90 Al Maani المانع Sang Hyang Pangayom
91 Ad Dhaar الضار Sang Hyang Bebendhu
92 An Nafii` النافع Sang Hyang Pituwah
93 An Nuur النور Sang Hyang Cahya
94 Al Haadii الهادئ Sang Hyang Pitedah
95 Al Baadii البديع Sang Hyang Panganggit
96 Al Baaqii الباقي Sang Hyang Langgeng
97 Al Waarits الوارث Sang Hyang Waris
98 Ar Rasyiid الرشيد Sang Hyang Pandhita
99 As Shabuur الصبور Sang Hyang Pamengku

Réferènsi besut

  1. (Q.S. Thaa-Haa : 8)
  2. (Q.S. Al Isra': 110)
  3. (H.R. Abu Hurairah ra)

Pranala njaba besut